Factbook

Factbook je monotematickou encyklopédiou o reáliách regiónu mesta Sečovce. Slúži ako doplnkový informačný materiál k hlavnému textu o Albinove.

Pozri tiež

Článok o Albinove na Wikipédii (napísaný autorom týchto stránok)