Obchodné spoločnosti

MALEX 3, spoločnosť s ručením obmedzeným Sečovce

Spoločnosť prevádzkuje colný sklad v areály bývalého agrochemického podniku. Sklad sa nachádza pri ceste III. triedy č. 050215, cca 300 m východne od intravilánu mestskej časti Albínov. Do areálu vedie manipulačná koľaj zo železničnej trate č. 192 (Vranov nad Topľou – Trebišov).

IČO: 31 721 362
dátum vzniku: 15. január 1996
práva forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
základné imanie: 6 639 EUR

štatutárny orgán (konateľ):
Jozef Golmic

sídlo spoločnosti:
Albínov 1639, 078 01 Sečovce

výpis z Obchodného registra SR

Upozornenie: Na ceste vedúcej z Kollárovej ulice (Sečovce) do mestskej časti Albinov je zakázaný vjazd nákladných automobilov.

Vjazd do areálu MALEX 3

Vjazd do areálu MALEX 3