Autobusová doprava

Autobusové spojenie zabezpečuje spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s. Nižšie uvádzame cestovný poriadok platný od 15. decembra 2013.
 
Vysvetlivky:
Hrubo vyznačené sú spoje premávajúce v pracovných dňoch.
s – premáva v sobotu (nepremáva 5. júla, 1. novembra)
 – premáva v sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov

Nástupište 1 (smer Albinov – Višňov)
BOŽČICE
7:17            
PARCHOVANY, základná škola
7:17 12:24 †          
SEČOVCE, autobusová stanica
7:19 s 10:55 13:30 16:45 s† 16:48    
TREBIŠOV, autobusová stanica
16:48                            
VIŠŇOV, Jednota
5:22 6:51 7:17 7:19 s 10:55 12:08 12:24 †
13:30 15:18 16:45 s† 16:48 19:05    

Nástupište 2 (smer Višňov – Albinov)
SEČOVCE, autobusová stanca
4:28 5:28 7:04 7:27 s 7:55 11:00
12:17 13:37 15:27 16:52 † 16:56 19:12
TREBIŠOV, autobusová stanica
7:55 15:27 16:56