Bezpečnosť a kriminalita

Protipožiarna ochrana

Najbližšia hasičská stanica sa nachádza v Trebišove (cestná vzdialenosť cca 15 km). Albinov nemá hydrantovú sieť. Najčastejšími požiarmi v tejto oblasti sú požiare trávnatých porastov.

Záchranná zdravotná služba

Najbližšia stanica záchrannej zdravotnej služby je Stanica rýchlej zdravotnej pomoci Záchrannej zdravotnej služby Košice Hriadky (cestná vzdialenosť cca 6,5 km). Posádku vozidiel tejto stanice tvoria dvaja zdravotnícky záchranári. V Trebišove sa nachádza Stanica rýchlej lekárskej pomoci Záchrannej zdravotnej služby Trebišov 1 (cestná vzdialenosť cca 15 km). Posádku vozidiel tejto stanice tvoria dvaja zdravotnícky záchranári a lekár.

Dopravná nehodovosť

Počas dažďa je zvýšené nebezpečenstvo šmyku na ceste 3. triedy č. 3650 (Bačkov – Višňov). Preto je na tomto úseku odporúčaná rýchlosť 40 km/h. Zvýšenú opatrnosť si vyžaduje prejazd po ceste 4. triedy (Kollárova ulica – Albínov; popri cintoríne) počas skorej jari a neskorej jesene, kedy tadiaľto migruje vysoká zver (srny).

Kriminalita

Úroveň kriminality v Albínove je nízka, vyskutuje sa prevažne len drobná majetková kriminalita (vlámanie a krádeže do hospodárskych budov a pod.).

Albínov spadá do služobného obvodu Obvodného oddelenia Policajného zboru (OO PZ), ktoré je obvodným oddelením druhého typu. Sídlo OO PZ a zároveň jediná policajná stanica v jeho obvode sa nachádza na Štúrovej ulici 532/6 (cestná vzdialenosť cca 3 km). K roku 2011 v OO PZ slúžilo celkovo 28 policajtov, z toho jeden riaditeľ, jeden zástupca riaditeľa, piati policajti zaradení vo funkcii starší referent poverený policajt, vykonávajúci skrátené vyšetrovanie, dvaja policajti zaradení vo funkcii referent špecialista, venujúci sa práci s rómskou komunitou a 19 policajti zaradení vo funkcii referent s územnou a objektovou zodpovednosťou, vykonávajúci obchádzkovú službu v pridelených obciach služobného obvodu a tiež hliadkovú službu. Služobný obvod OO PZ pozostáva z mesta Sečovce, 15 obcí (Bačkov, Dargov, Dvorianky, Egreš, Hriadky, Kravany, Malé Ozorovce, Parchovany, Stankovce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Višňov, Zbehňov a Zemplínska Teplica), jednej osady a jednej záhradkárskej osady (Stašov-Vinice).

Možné riziká

Možný je stret s divou zverou, hlavne s líškami, srnami a diviakmi v extraviláne. Riziko útoku divého zvieraťa je však minimálne.