Cintorín mestskej časti Albínov

Cintorín sa nachádza približne 260 m južne od intravilánu Albínova. Patrí gréckokatolíckej a rímskokatolíckej farnosti v Sečovciach. Úpravu zelene zabezpečuje Technické služby mesta Sečovce, pohreby sa konajú zväčša svojpomocne obyvateľmi Albínova v spolupráci s cirkvou a pohrebnými službami.