Historické dokumenty

Predstavujeme vám skromnú zbierku historických dokumentov a máp súvisiacich s dejinami Albinova.

Tabula hungariae (1528)
Známa ako Lazárova mapa je najstarším zachovaním mapovým spracovaním Uhorského kráľovstva (spracovaná v rokoch 1526 – 1528). Mapový list je veľký cca 65 x 85 cm. Tu zobrazená je len časť mapy (ľavý horný roh) – v jej strede si môžete všimnúť symbol domu s nápisom Galäcä označujúcim Sečovce. V tom čase bola súčasťou Sečovského panstva aj osada Albinov.

 

Úradný list sovietskeho dôstojníka (9. apríl 1945)
Odosielateľom listu je major Lebedeva, zástupca veliteľa Červenej armády mesta Trebišov (zrejme politický komisár), adresovaný je starostovi Albinova.

Preklad z ruštiny:
„Vojenský velitel mesta Trebišov
9. 4. 1945
Starostovi osady Albínov
V priebehu najviac trojdňovej lehoty navrhujem v osade vybudovať hroby/mohyly padlým Červenoarmejcom, a
 to takto: vybudovať násypy, vykonať výsadbu kvetov a stromčekov, mohyly ohraničť/oplotiť. V žiadnom prípade nepovoľujem premiestňovať ostatky mŕtvych.
Zástupca veliteľa mesta Trebišov
major Lebedev“