Cintorín a kamenné kríže

V Albínove sa nachádzajú štyri kamenné kríže a jeden menší kríž.

  • Kamenný kríž z roku 1888, situovaný pri križovatke ciest III. triedy 3652 a 3650.
  • Kamenný kríž Jána a Márie Billych, ktorí ho dali postaviť v roku 1970. Išlo o pôvodných vlastníkov a obyvateľov dnes už zbúraného domu (adresa Albínov 1292/1, pacely registra C č. 4860 a 4859), samoty so záhradou ležiacej približne Šablóna:580 južne od intravilánu Albínova.
  • Kamenný kríž na cintoríne.
  • Kamenný kríž pri ceste III. triedy 3652, ktorý sa nachádza severovýchodne od Albínovskej hory.
  • Kríž s plastikou nachádzajúci sa v predzáhradke domu Andreja Durdana (adresa Albínov 1356/20, parcela registra C č. 5022).