Historické fotografie

Zverejnené snímky pochádzajú z 50. až 90. rokov 20. storočia. Ospravedlňte prosím zhoršenú kvalitu u niektorých snímkov, ktorá bola spôsobená poškodením alebo nekvalitnou reprodukciou (postupne budú nahradené kvalitnejšou reprodukciou). Ďakujeme všetkým, ktorí nám poskytli fotografie.

50. roky

Žiaci pred budovou Národnej školy v Albínove 25. mája 1952
zdroj: Kronika Štátnej ľudovej školy v Albinove


Fotografia zo školského výletu národných škôl v Albínove, Višňove a Stankovciach (20. jún 1953)
zdroj: Kronika Štátnej ľudovej školy v Albinove

Učiteľ Jozef Chila so žiakmi Národnej školy v Albínove 10. mája 1954
zdroj: Kronika Štátnej ľudovej školy v Albinove


Krúžok šikovný rúk v Národnej škole v Albínove (20. jún 1954)
zdroj: Kronika Štátnej ľudovej školy v Albinove


Skupina žiakov Národnej školy v Albínove, ktorí pracovali v mičurínskom krúžku (20. jún 1954)
zdroj: Kronika Štátnej ľudovej školy v Albinove


Učiteľ Jozef Chila so žiakmi Národnej školy v Albínove v školskom roku 1956/1957
zdroj: Kronika Štátnej ľudovej školy v Albinove


Žiaci Národnej školy v Albinove v roku 1956
zdroj: archív Milady Brozovej


Učiteľ Jozef Chila a žiaci Národnej školy v Albínove v školskom roku 1957/1958
zdroj: Kronika Štátnej ľudovej školy v Albinove

Učiteľ Jozef Chila so žiakmi Národnej školy v Albinove v školskom roku 1958/1959
zdroj: archív Milady Brozovej, archív Jána Kočiša

Žiaci Národnej školy v Albínove s predsedom JRD v Albínove Michalom Nahajom (vľavo) a učiteľom Jozefom Chilom 15. marca 1959
zdroj: Kronika Štátnej ľudovej školy v Albinove


Interiér školy počas prehliadky funkcionárov z Krajského národného výboru v Košiciach 15. marca 1959
zdroj: Kronika Štátnej ľudovej školy v Albinove


Rozostavaná murovaná budova Národnej školy v Albínove v roku 1959
zdroj: Kronika Štátnej ľudovej školy v Albinove

Učiteľ Jozef Chila so svojimi žiakmi, ktorí sa pri príležitosti MDD 1. júna 1959 predstavili v divadelnej hre „Janko a tátoš“
zdroj: Kronika Štátnej ľudovej školy v Albinove

Učiteľ Jozef Chila so žiakmi Národnej školy v Albinove v školskom roku 1959/1960
zdroj: archív Jána Kočiša

60. roky


Školský výlet z Albínova a Drahova (dnes Dargov) na trase Vysoké Tatry – Dobšiná – Domica – Betliar – Krásna Hôrka v roku 1961
(fotografia bola vyhotovená zrejme v Dobšinej)
zdroj: Kronika Štátnej ľudovej školy v Albinove

Žiaci Základnej deväťročnej školy v Albínove (1960 – 1971)
presný rok sa nepodarilo určiť
zdroj: archív Márie Roškovej staršej

Školský výlet v Betliari
zdroj: archív Jána Kočiša

Výlet Albinovčanov v Tatrách v 60. rokoch
zdroj: archív Márie Roškovej staršej

70. roky

Oslavy 50. výročia založenia Komunistickej strany Československa na Základej deväťročnej škole v Albínove v roku 1971
zdroj: Kronika Štátnej ľudovej školy v Albinove

90. roky

Oltár Kaplnky Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky
zdroj: archív Eriky Štefanovej

Záveje pri hlavnej ceste počas snehovej kalamity
zdroj: archív Eriky Štefanovej