V starých novinách

Život dediny

Život dediny boli okresné roľnícke noviny, ktoré vydával pôdohospodársky odbor Rady Okresného národného výboru v Sečovciach, neskôr spolu s Okresným výborom Komunistickej strany Slovenska. Vychádzali raz týždenne, vo formáte A3, najskôr len v rozsahu dvoch strán, neskôr ich tvorili štyri strany. V roku 1956 stál jeden výtlačok stál 20 hal.

Z vydaní rokov 1956 – 1960 vyberáme zopár článkov týkajúcich sa Albinova.

 

 
NAHAJ, M.[ichal]. Obrázok z Albinova. In Život dediny, 24. december 1958, roč. 7, č. 51, s. 1.


Predzjazdová tribúna. In Život dediny. 9. január 1959, roč. 8, č. 2, s. 2. (výňatky)


V Albínove majú novú školu. In Život dediny, 30. január 1959, roč. 8, č. 5, s. 1.


Š., J. Smejú sa nám, že sme malým družstvom. In Život dediny, 10. apríl 1959, roč. 8, č. 15, s. 1.

Učiteľské noviny

Učiteľské noviny vznikli v roku 1951 ako špecializovaná tlač určená najmä pre učiteľov a pracovníkov školstva. Začiatkom roku 1959 uverejnili článok od učiteľa Jozefa Chilu o postavení novej budovy Národnej školy v Albínove:


CHILA, Jozef. Postavili „kaštieľ“ pre seba. In Učiteľské noviny. 15. január 1959.