Vývoz komunálneho odpadu

Mestská časť Albínov patrí v rámci harmonogramu vývozu odpadu Technických služieb mesta Sečovce do trasy D. Netriedený, komunálny odpad sa odváža každý párny týždeň v štvrtok.

Plasty sa odvážajú 24. januára, 21. februára, 21. marca, 15. apríla, 16. mája, 13. júna, 11. júla, 8. augusta, 5. septembra, 3. októbra, 31. októbra, 28. novembra a 27. decembra.

Papier a tetrapack sa odváža 10. januára, 7. februára, 7. marca, 4. apríla, 2. mája, 30. mája, 27. júna, 25. júla, 22. augusta, 19. septembra, 17. októbra, 14. novembra a 12. decembra.

Sklo sa odváža 3. januára, 31. januára, 28. februára, 28. marca, 25. apríla, 23. mája, 20. júna, 18. júla, 15. augusta, 12. septemrba, 10. októbra, 7. novembra a 5. decembra. Technické služby mesta Sečovce pritom upozorňujú, aby sa do vriec na sklo vhadzovali fľaše bez uzáverov.

Nádobu s tuhým komunálnym odpadom (TKO) a vrecia s triedeným dpadom je potrebné vyložiť v deň vývozu pred rodinný dom, na krajnicu cesty, od 06:00.

Vývoz konárov sa podľa informácií Technických služieb mesta Sečovce koná 20. marca, 20. apríla, 2. októbra a 10. novembra. Trávu, lístie a konáre je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov.

Zdroj
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v meste Sečovce [PDF]. Sečovce : Technické služby mesta Sečovce, 2016-12-19 [cit. 2017-10-08].