Pamiatky

 Železnica č. 192 

Kamenný kríž z roku 1888

Hospodárske usadlosti z 19. storočia a prvej polovice 20. storočia

Budova bývalej Štátnej ľudovej školy

Gréckokatolícka Kaplnka Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky a jej zvonica