Historické mapy

Tabula hungariae (1528)
Známa ako Lazárova mapa je najstarším zachovaním mapovým spracovaním Uhorského kráľovstva (spracovaná v rokoch 1526 – 1528). Mapový list je veľký cca 65 x 85 cm. Tu zobrazená je len časť mapy (ľavý horný roh) – v jej strede si môžete všimnúť symbol domu s nápisom Galäcä označujúcim Sečovce. V tom čase bola súčasťou Sečovského panstva aj osada Albinov.

Druhé vojenské mapovanie (1806 – 1869)

Tretie vojenské mapovanie (1869 – 1887)