Demografia

Obec v súčasnosti obýva 169 obyvateľov.

V obci sa nachádza zastávka verejnej autobusovej dopravy SAD. Východnou hranicou obce prechádza koľaj na trati č. 192 Trebišov - Vranov nad Topľou. V severovýchodnej časti sa nachádza colný sklad Malex 3, s. r. o.

V budove bývalej základnej školy sa dnes nachádza kaplnka Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, patriaca pod gréckokatolícku farnosť v Sečovciach.

Vybavenosť

Verejný vodovod
nie

Verejná kanalizácia
neuvedená do prevádzky

Rozvodná sieť plynu
áno

Rozvodná sieť elektriny
áno