Politika

Administratívne mestská časť spadá pod samosprávu mesta Sečovce (cca od roku 1956), spravovaná mestským úradom na čele s primátorom (výkonný orgán) a s mestským zastupiteľstvom (zákonodarný orgán). Albinov tvorí v rámci Sečoviec volebný obvod č. 6. Ako volebná miestnosť sa využíva budova bývalej Základnej školy Albinov (adresa Albinov 1327/71).