PLES: Sečovský ples 2014

 Občianske združenie Sečovce Inak organizuje Sečovský ples 2014, ktorý sa začne 1. marca 2014 o 19:00. Spoločenské podujatie sa uskutoční v budove Tower centra (býv. administratívna budova VSE). Vstupenku v cene 20 € možno zakúpiť v kancelárii OZ Sečovce Inak na Obchodnej ul. 182 v Sečovciach.
 

Zdroj: OZ Sečovce I nak